Disclaimer

De toegang en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de voorwaarden hieronder uiteengezet, waarmee de gebruiker zich door de loutere toegang en/of het gebruik ervan akkoord verklaart.

De in deze website opgenomen informatie is algemeen en dient ook enkel voor een algemeen gebruik, onder uw eigen verantwoordelijkheid. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De Avonturij geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie die op of via deze website wordt verstrekt.

Indien u vergissingen of leemtes vaststelt in de informatie die op of via deze website beschikbaar is, wordt u verzocht dit te melden aan de Avonturij.

De Avonturij kan geen garanties geven op een technisch probleemloos gebruik van deze website of opgenomen links en is niet aansprakelijk voor enig gevolg van enig technisch probleem.

De informatie op deze website is eigendom van de Avonturij en is beschermd door het auteursrecht. Het gebruik ervan is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, intern gebruik en mag geenszins gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Alle door de Avonturij verzamelde gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen niet aan derden, voor commerciële activiteiten, worden verstrekt.

Elke beslissing ten gevolge of in verband met het gebruik van deze website wordt beheerst door het Nederlands recht en uitsluitend de rechtbanken van Leeuwarden zijn bevoegd, onverminderd het recht van de Avonturij om voor een andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Locatie

De Avonturij
is gelegen op Recreatiepark de Wite Burch in Bakhuizen.

 

Adres >>

Vragen of reserveren
Bel 0514 58 13 82
Facebook Twitter